[Официален сайт]
Сергей Станишев - Председател
Партия Европейски Социалисти
Социалистически интернационал
Българска Социалистическа младеж