Белгия
BG LEGIS
BG LEGIS
BG LEGIS
Столица  Брюксел

Конституция
  Приета 7 февруари 1831 г. променяна много пъти, за да се стигне до 14 юли 1993 г.и създаването на федерални щати
ВРЪЗКИ
Белгия е федерална държава и конституционна монархия. Крал на белгийците от 1993 е Албер II.
Федерализмът в белгийската му форма е твърде специфичен, като дори има някои конфедерални характеристики, като необходимост от двойно мнозинство за конституционни промени. От друга страна той има и унитарни черти, все още 80% от публичните разходи се управляват от федералното правителство, а осигурителната система, с малки изключения, остава организирана на национално ниво.
В хода на федерализацията държавните институции са силно усложнени. Освен федералното правителство е въведено разделение по език на общности (Френска общност, Фламандска общност и Германска общност) и отделно разделение по региони (Валонски регион, Фламандски регион и Столичен регион Брюксел. Фламандската общност и Фламандския регион са свързани и имат общо правителство.
Отговорността за различните сфери на управлението е разпределена между различните нива:
Федерално правителство: външни работи, външна търговия, отбрана, икономическа политика, обществено осигуряване (вкл. пенсии, здравеопазване, социални помощи), транспорт, ограничени компетенции в образованието, културата и научните изследвания, както и контрол върху данъчното облагане в регионите и, още по-важно, 80% от данъчните приходи.
Правителства на общностите: език, култура и образование (вкл. училища, библиотеки, театри и т.н.)
Регионални правителства: въпроси свързани с териториалното устройство и собствеността (регионална икономическа политика, градоустройство, транспорт и т.н.)
Федералната изпълнителна власт се упражнява от министър-председател и правителство. След изборите от 2003 правителството е коалиция на четири партии, оглавявана от Ги Верхофстад.Брюксел
People victimized by assault (as a % of the total population). Crime statistics are often better indicators of prevalence of law enforcement and willingness to report crime, than actual prevelence.; Proportion of people in international Crime Victims Survey 2000 who say police do a good job in controlling crime in their area.; The index ranks the leading exporting countries in terms of the degree to which their companies are perceived to be paying bribes. The scale is from 0 to 10, where 10 represents negligible bribery and 0 a very high level of bribery. Based on a survey of nearly 800 business executives conducted in 14 emerging-market countries.; People victimized by bribery (corruption) (as a % of the total population). Data refer to people who have been asked or expected to pay a bribe by a government official. Crime statistics are often better indicators of prevalence of law enforcement and willingness to report crime, than actual prevalence.
Криминална Обстановка
Териториално подразделение
Гент
Антверпен
Брюж
Белгийския парламент