Босна и Херцеговина
BG LEGIS
BG LEGIS
BG LEGIS
Столица  Сараево

Конституция
  В Дейтънското споразумение в Париж от 14 декември 1995 е включена и конституция,всяка област също има собствена конституция
ВРЪЗКИ
Босна и Херцеговина е една от шестте федерални единици, образуващи бивша Югославия. Републиката успява да извоюва своята независимост по време на войните в Югославия през 90-те години на 20 век и според Дейтънското споразумение в момента е протекторат на международната общност, който се администрира от Върховен представител, избиран от Европейския парламент. Страната е децентрализирана и в административен план е разделена на две части и един дистрикт (област), Федерация Босна и Херцеговина и Република Сръбска и Дистрикт Бръчко. Самите Босна и Херцеговина са историко-географски райони, които днес нямат политически статут.
Държавното устройство на Босна и Херцеговина е урегулирано от Дейтънско споразумение от 1995 година. Според този мир Босна и Херцеговина е федерален тип държава, която се състои от две административни единици и един дистрикт (окръг) със столица Сараево.
-Федерация Босна и Херцеговина
-Република Сръбска
-Дистрикт Бръчко
Председателството на Босна и Херцеговина има трима членове (един бошняк, един сърбин и един хърватин), които се сменят на ротационен принцип на всеки 4 години. Те се избират от народа (Федерация Босна и Херцеговина избира бошняка и хърватина, а Република Сръбска избира сърбина).
Премиерът на страната се предлага от Председателството и се одобрява от Парламентарната Скупщина, като номинираният за министър-председател предлага министрите от кабинета.
Парламентарната Скупщина е законодателният орган на Босна и Херцеговина. Състои се от две палати: Палата на народа и Палата на представителите. Палатата на народа има 15 делагати, от които две трети са от Федерацията (5 хървати и 5 бошняка) и една трета от Република Сръбска (5 сърбина). Палатата на представителите се състои от 42 депутати, от които две трети се избират от Федерацията и една трета от Република Сръбска.
Конституционният съд на Босна и Херцеговина е най-висшата и крайна съдебна инстанция. Състои се от 9 члена, 4 от които се избират от Парламента на Федерацията, 2 се избират от Народната Скупщина на Република Сръбска и 3 члена избира председателя на Европейския съд за правата на човека, след консултация с Председателството.


Сараево
Illicit drugs
increasingly a transit point for heroin being trafficked to Western Europe; minor transit point for marijuana; remains highly vulnerable to money-laundering activity given a primarily cash-based and unregulated economy, weak law enforcement, and instances of corruption
Crime measures the share of senior managers who ranked crime, theft, and disorder as a major or very severe constraint.; Corruption measures the share of senior managers who ranked corruption as a major or very severe constraint.; Lack confidence that courts uphold property rights is the share of senior managers who do not agree with the statement: ?I am confident that the judicial system will enforce my contractual and property rights in business disputes.?; Courts measure the share of senior managers who ranked courts and dispute resolution systems as a major or very severe constraint.; ; Crime statistics are often better indicators of prevalence of law enforcement and willingness to report crime, than actual prevalence. ; Homicide rates among youths aged 10-29 years by country or area: most recent year available (variable 1990-1999).

Криминална Обстановка
Мостар
Правен Университет в Сараево
Етнически състав
Премиер - Неджат Бранкович
Парламента
Националната библиотека гори