ЕКОЛОГИЧНО ПРАВО
ЗА ИЗПИТА
Лекции ВТУ
Лекции ВТУ записани от Лили Драганова
Теми по Екологично право
Лекции по доц.С.Божанов
Лекции по доц.Г.Пенчев
Лекции iii variant
Конспект ВТУ
Конспект ВТУ 2010 г.
ДОПЪЛНИТЕЛНО
Реферат екологично право
Развитие на международно еко право - ст.ас.К.Раянова Русе
Обща уредба в Конституцията чл.15 и чл.55
Закон за опазване на околната среда
Закон за горите
Закон за водите
Закон за чистотата на атмосферния въздух
Закон за управление на отпадъците
Закон за почвите
Закон за защитените територии
гл.ас.Чавдар Георгиев

Роден е на 20 март 1961 г. в гр. Хасково. През 1986 г. е завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Специализирал е в СУ “Св. Климент Охридски”, в Българската академия на науките, в Австрийската търговска камара и в Института по маркетинг и мениджмънт. Заместник-главен секретар е на Народното събрание от май 1995 до юни 1997 г. От 1997 г. е заместник-председател на Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация. От януари 2002 г. до септември 2005 г. е юридически съветник на президента Георги Първанов. От септември 2005 г. до юли 2009 г. е заместник-министър в Министерството на околната среда и водите. Хоноруван преподавател по “Екологично право” в СУ “св. Климент Охридски” и във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий".
250 лв. екотакса за автомобилите
23.11.2006
Николай Божков news.bg

Обсъдихме проекта за въвеждането на нова екотакса за автомобилите. Предвиждаме максималната й стойност да бъде 250 лева, а плащането й да става еднократно.Това каза заместник-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев след приключилата работна среща в министерството.На нея присъстваха експерти от МОСВ, експерти от Министерство на финансите и представители на Асоциациите на вносителите на автомобили в България.
Георгиев подчерта, че новата екотакса ще доведе до намаляване на замърсяването на околната среда.Известно е, продължи той, че едни от основните замърсители на околната среда в градовете, са старите автомобили.
Очакваме от приходите на новата екотакса в бюджета да постъпят около 100 млн. лева.Тя трябва да влезе в сила от 1 януари 2007 година, уточни заместник-министър Георгиев.Новата екотакса ще засяга всички автомобили, закупени извън границата на страните членки на ЕС или ако въпросният автомобил пристига от държава член на ЕС, но първоначалната му регистрация е извън съюза, каза Чавдар Георгиев.Заместник-министърът уточни, че годишно се регистрират 145 000 нови автомобила и 200 000 стари, което не може да не доведе до влошаване на екологичната обстановка..
Чавдар Георгиев - в ролята на зам.министър в МОСВ

Зам.-министър Чавдар Георгиев: Голфът е спорт за малки и големи, защо държавата да не го развива?
08.02.2009, неделя Росен Босев - capital.bg/blosg

Заместник министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев защити намеренията на правителството да развива активно голф индустрията в България. В интервю за агенция "Фокус" той казва още, че така както държавата помага за развитието на баскетбола и футбола, може да помогне и на голфа.
"Държавата помага на различни видове спорт, като се започне от футбола, баскетбола и т.н. Защо да не опита да подпомогне един начинаещ спорт, който има и така голяма популярност и може да се практикува от малки деца до възрастни хора, какъвто е голфът" казва още Георгиев

По думите му все още се обсъжда как държавата да подпомогне развитието на голфа: "дали формата на подпомагането ще бъде чрез преки инвестиции с финансовото участие на държавата, аз не мога да кажа. Това, което обсъждахме на предварителните срещи, на които са предприети едни насоки с ясната воля на междуведомствената група, е да се подпомогне доколкото е възможно този спорт."