ФИНАНСОВО ПРАВО
ЗА ИЗПИТА
Лекции Финансово Право СУ
Лекции ФП ВТУ Обща част
Лекции ФП ВТУ Специална част
Конспект ВТУ
Конспект СУ
Финансово СУ Лекции
Лекции ФП - i variant
Лекции ФП - ii variant
Финансово ВТУ - iii variant
Финансово право ВТУ iiii variant
Конспект ЮЗУ
Крайни лекции ЮЗУ
Финансово ЮЗУ обща част
Финансово ЮЗУ специална част
Финансово право лекции по Кичев
Финансово право - Русенски Университет
ДОПЪЛНИТЕЛНО
GUNS /not recommend/
ФП разработки
Още за... ВТУ
Нормативна уредба
Данъчно осигурителен процесуален кодекс ДОПК
Закон за държавната финансова инспекция - ЗДФИ
Правилник за прилагане на ЗДФИ
Закон за устройството на държавния бюджет
Закон за държавния бюджет на РБ 2009
Закон за общинските бюджети
Закон за сметната палата
Закон за държавните такси
Тарифа 1 според ЗДТ
Закон за местните данъци и такси - ЗМДТ
Закон за митниците
Правилник за прилагане закона за митниците
Закон за БНБ
Закон за кредитните институции
Валутен закон
Извадки от учебник на Сашо Пенов
[Първа] [Втора] [Трета] [Четвърта]
[Пета] [Шеста] [Седма] [Осма]
[Девета] [Десета]
Доц.Сашо Пенов
Проф.Валери Димитров
инфо за изпита тук ->:

Президентът Георги Първанов
освободи началника на правния си съвет


Президентът Георги Първанов освободи
Сашо Пенов (на снимката) като председател
на правния му съвет. Това стана дни след
огласените разговори между началника на
митниците Ваньо Танов и премиера Бойко
Борисов за проблемите на собственика на
„Леденика“ Михаил Михов. Пред депутатите
Борисов каза, че Първанов му се е обаждал
за закрила на Михов от „неправомерни
митнически проверки“. Оказа се, че не само
президентът се е застъпвал за бизнесмена,
а и Сашо Пенов е защитавал като адвокат
компанията „Булбрю БГ“ ЕООД в делото за
отнетия й от митниците лиценз. Съдът
отсъдил в полза на Михов. Казусът е и юри-
дически, тъй като има тълкувания, че Пенов
не е можел да бъде и адвокат, и служител на
президентството. От регистрите на ВАС
се разбира, че е представлявал пред съда и
фирми като ЦКБ АД, ЗК „Витоша живот“ АД
и др. От „Дондуков“ 2 твърдят, че Първанов
не е знаел за страничната му дейност.
в-к Капитал 21.01.2011
Доц.Сашо Пенов
Гл.Ас.Юри Кучев
Юри Кучев е новият председател на Дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз, стана ясно след заседание на Изпълкома на централата.
До момента Кучев изпълняваше длъжността говорител на комисията.Досегашният председател Петко Петков е освободен по собствено желание. Той е поискал това, защото е избран за заместник председател на Националната следствена служба