ГРАЖДАНСКО - ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО
Проф.Огнян Стамболиев
Роден 1946 г. Завършил право в ЮФ на СУ " Св. Климент Охридски " през 1970 г. Трудов стаж по специалността 31г. Доктор по право, професор по гражданско процесуално право в ЮФ на СУ " Св. Климент Охридски " и Бургаския университет. Автор на публикации.
Ползва английски, немски, руски, полски и чешки eзик.
Mнение за www.bglegis.com и съвети на проф.Стамболиев
Ужасно се опасявам, че вашата инициатива е опасна за студентите.
Попрехвърляйки публикуваните лекции мога само да отбележа, че написаното е доста
далеч от истината. Вероятно някой си е правил записки, но това са си негови
субективно възприятия, а не е онова, което наистина е казано. Лошото е, че доста
студенти биха се доверили безкритично на твърдението, че това са мои лекции и после биха получили двойки.
И между другото -  в България не съществува проф. Симеонов. Публикуваните под това име лекции също не отговарят на закона и процесуалната теория.
Съжалявам, че трябва да ви пиша това. Но проблемът не е мой. Ще се радвам тази ми бележка също да бъде публикувана преди т.нар. лекции.
Нашият отговор и съвет:
www.bglegis.com - по никакъв начин не гарантира достоверността на изложените материали.Особено пък в частта си лекции по проф.....
Именно поради това се осланяме на компетентното мнение на студенти и особено преподаватели!
Никога не се доверявайте на един източник, ако не е сравнен с казаното от преподавателя и написано в препоръчата от него литература.
Посещавайте редовно лекции, внимавайте и четете препоръчаната литература!
През последните 8 години проф. д-р по право Анелия Мингова на два пъти предприе
рязка промяна на житейското си поприще. От дългогодишен университетски препо-
давател по най-сложния и значим предмет за всеки юрист - граждански процес, през
2001 г. тя директно влезе във висшата политика - два мандата народен представи-
тел от парламентарната група на НДСВ. Още с влизането си в парламента
Мингова бе излъчена за председател на правната комисия - като признание
за високата и квалификация и безспорен авторитет. В 39-ото НС тя участва
и в комисията за промяна на конституцията, а през 2005 г. стана председател
на парламентарната група на НДСВ.
През септември 2007 г. напусна парламента, след като бе избрана за член
на Висшия съдебен съвет (ВСС) - правителството на съдебната власт,
както го наричат. Още в началото колегите и в съвета я избраха да
представлява органа в публичните му прояви.
Мингова не случайно се е спряла на правото за свое поприще - тя наследява професи-
ята от своя баща. Синът и снаха и също са бъдещи юристи и отглеждат деветме-
сечния Емил, за когото Мингова таи надежда да е правник, четвърто поколение.
За www.bglegis.com с изключителното съдействие на:
Проф. Д-р Анелия Мингова:
Автор Мирела Веселинова
Снимки Николай Бозаков