ГРАЖДАНСКО ПРАВО обща част
ЗА ИЗПИТА
Лекции ВТУ Благодарение на Мирослава Славчева
Лекции Гражданско Право СУ
Лекции Гражданско Право 2 вариант
Гражданско право ВТУ записки по д-р К.Таков
Лекции ВТУ записки от Лили Драганова /по д-р.Антонова/
Лекции ГП - variant legal theory
Лекции ГП - from Valtceva
Лекции ГП - one more
План за изпит
Конспект
Актове за гражданско състояние
Безвестно отсъствие и обявяване на смърт
Лекции ЮЗУ
Лекции ЮЗУ 2 вариант
Лекции СУ кратки
Лекции СУ подробни
Лекции СУ 5 вариант
Лекции ВСУ
Гражданско правоотношение - МВР Академия
Още за...
ДОПЪЛНИТЕЛНО
Казуси ГП
Тестове Гражданско право
Декларация за гражданско състояние
Гражданско право - казуси
Guns - not recommend
Работи като независим консултант на множество частни и държавни структури като Berlinishe Leben Sofia, Sheraton Hotel, Kempinski Zografski Hotel, Cytonet Sofia, Solytron, БТПП, Агенцията за приватизация, Фондация «Фридрих Науман»;
Работи като арбитър по вътрешни
и международни дела към Арбитражния съд на
БТПП,
към Международния и вътрешен търговски
арбитраж във Вилнюс и към Международната
търговска камара в Париж.
Член на националния съвет по законодателство,
отдел «Гражданско право» (2001-2002);

Работи като експерт при изработването на
националната програма за уеднаквяване на българското право с правото на ЕС;

Член на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол (2002-2004)

Академични постижения:
Тясно академично и практическо сътрудничество с Макс-Планк Институт по чуждестранно и международно частно право(една от най-престижните европейски организации за правен анализ и подготовка на национални и европейски нормативни актове) от 1996 до настоящия момент;
Преподавател по гражданско, семейно, търговско и дружествено право в Софийския университет, в Нов български университет и във Великотърновския университет;
Европейски университет Виадрина, Франкфурт, Германия, Специализация в областта на капиталовите пазари (6 месеца) в кооперация с Макс-Планк Институт, Хамбург.
От 2004 стипендиант на фондация «Александър фон Хумболдт», Хамбург, продължена с още 12 месеца през 2005
Доц.д-р.КРИСТИЯН ТАКОВ LL.M.
[Сайтът на доц.Таков]
[CV]
Роден 1945 г. Завършил право в ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски " през 1970 г. Трудов стаж по специалността 31 г. Доктор на юридическите науки, професор по гражданско право в ЮФ на СУ " Св. Климент Охридски ". Автор на книги, студии и други публикации Ползва английски и руски език.
Проф.Вл.Петров:
Проф.Мария Павлова: