Изпълнителна власт
Министерски съвет е основният изпълнителен орган в страната. Той ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната, осигурява обществения ред и националната сигурност и осъществява общото ръководство на държавната администрация и на въоръжените сили. Кандидатът за министър председател се излъчва от най-голямата парламентарна група, комуто президентът възлага да състави кабинет. След това Народното събрание гласува предложения министър председател и министерски кабинет. Правомощията на Министерския съвет се прекратяват с гласуване на недоверие на Министерския съвет или на министър-председателя, с приемане на оставката на Министерския съвет или на министър-председателя, при смърт на министър-председателя. До избирането на новия Министерски съвет старият продължава да изпълнява своите функции Министерският съвет административен контрол върху отрасловите министерство и ведомства. В своята дейност Министерският съвет под прекия контрол на Народното събрание. Отделните министри и министър-председателят са задължение да отварят на питания на отделните народни представители.
Местни органи на изпълнителната власт
Статутът и компетенциите на местните органи на изпълнителната власт зависи от териториалното деление на Република България. Тя понастоящем е разделена общини и области. Общините са основната административно-териториална единица и чрез тях се осъществява местното самоуправление. По своят правен статус те са самостоятелни юридически лица по силата на изричната разпоредба на закона. В рамките на тази административно-териториална единица се изграждат местни органи на представителната власт общинските съвети. Те по своята същност представляват местен аналог на основният представителен орган за страната Народното събрание. Орган на изпълнителната власт в общината е кметът. Той се избира от населението или от общинския съвет за срок от четири години. Съставни административно-териториални единици в общините са кметствата и районите. В общините се избират общински съвети и кметове на общини. В кметствата се избират кметове, а в районите - районни съвети и кметове.
Роден е на 13 юни 1959 г.
Инженер от школата на МВР.
Удостоен със званието генерал -лейтенант

Министър Председател
Бойко Методиев Борисов
Заседания на МС - стенограми
[Смяна на министри - кабинет Станишев]
[Промяна в кабинета Станишев 2]
Правителствени актове
Анти кризисен план 2009 - "Плана Станишев"
Декларация на Б.Борисов за Развитието на България
Анти кризисен план 2010 1 част - "Плана Борисов"
Роден е на 5 май 1966 г. в гр. Херсон, Украйна.
Доктор по история.

*Exclusive*
[Имотна Декларация]
Министър Председател 2005 - 2009
Сергей Дмитриевич Станишев