Председател - Евгени Танчев
  Роден на 21 август 1952 г. в София.
  Завършил Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски” с отличен успех (1975).
    Стажант в Софийския градски съд (1976-1977), преподавател в Софийския университет: асистент (1977-1985), доцент (1985-1990), а от 1990 г. - професор по конституционно и сравнително право и ръководител на катедра (от 2000). Декан на юридическия факултет (1988-1991). Визитинг професор в университета на Вирджиния и Католическия университет във Вашингтон (1991-1993). Жан Моне професор в Магистърския факултет на Нов български университет. Защитил докторска дисертация на тема “Президентската власт в САЩ” (1979). Има над сто публикации в българския, европейския и американския научен печат, от които 7 книги, като последната е “Въведение в Конституционното право”(2003). Специализации в САЩ, Италия, Белгия, Англия, Швейцария и Франция. Член на редица научни асоциации у нас и в чужбина, на международната комисия на юристите на редколегиите на сп. Съвременно право и European Public Law.
    Юридически експерт към националната кръгла маса (1990), конституционната комисия на Великото Народно събрание (1991), на OSCE, IFES, CEELI на ABA. Консултирал създателите на конституциите в Таджикистан, Латвия, Албания и други страни (1990 – 1999).
    Бил е член на Съвета по законодателство към XXXVII ОНС. Председател на Правния съвет на президента на Републиката (2001-2003).
    Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (2003).
    Избран за председател на Конституционния съд (2009).

/Решения на КС по години/
/Тълкувателни решения по всички членове от констируцията/
Важни исторически актове за КС
Състав на КС