Криминалистика
ЗА ИЗПИТА
Конспект ВТУ 2011
Лекции ВТУ Нов НПК към 2011 г. /С благодарност към Румен/
Лекции СУ
Лекции СУ пълен вариант
Комбинирани Криминалистика + Съдебни експертизи - подходящи за ВТУ
Лекции Варненски СУ
Guns - not recommend
ДОПЪЛНИТЕЛНО
Трасология
Съдебна идентификация
Криминалистика и ДНК - автор Пламен Топалски
Структура на Института по Криминалистика и криминология