МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО
ЗА ИЗПИТА
Конспект ВТУ 2011
Конспект ВТУ
Лекции ВТУ
Лекции СУ - i variant
Лекции СУ - full
Лекции СУ - проф.Натов 1 вариант
Лекции СУ - проф.Натов 2 вариант
Лекции - спец.част Желязкова ВТУ
ДОПЪЛНИТЕЛНО
МЧП план за действие
Ключ към решаване на казус
Автономия на волята
Изисквани регламенти
Кодекс на МЧП 2010
Регламент 44/2001
Регламент 593/2008 - Рим 1
Регламент 864/2007 - Рим 2
Регламент 2201 от 2003
Римска конвенция за приложимото право към договорните задължения 1980
Кремен Маринов е преподавател по МЧП в ЮЗУ "Н. Рилски". Възпитаник е на Националната гимназия за древни езици и култури и на СУ "Св. Кл. Охридски". Научните му интереси са в областта на частното право. Има редица публикации по въпроси на МЧП, търговско право, реституцията, приватизацията. Участвал е с доклади и лекции на семинари и научни конференции в страната и чужбина.
Гл.Ас.Кремен Маринов:
Mнение за www.bglegis.com и съвети на проф.д-р Н.Натов:
Здравейте колеги от БГ Легис Тийм,
След краткото разглеждане на сайта по МЧП бих искал да споделя с Вас следното:
1.
Посочените лекционни курсове (без този на Желязкова) са изнасяни от мен по различно време, но към сегашния момент всички са доста остарели и не вършат вече работа. Курсът на Желязкова не бих искал да коментирам.
2.
МЧП План е сравнително добро и може да се ползва.
3.
Ключът за решаване на казуси по принцип е добър, но винаги е необходимо да се приспособява към особеностите на конкретната правна ситуация.
4.
От посочените там учебници и учебни помагала аз бих си позволил да препоръчам тези: Коментарът на КМЧП; Автономията на волята; Сборниците с норм. актове - съставител Б. Мусева и другите (по-дебелите) - съставител Н. Натов; към това следва да се добавят и някои нови трудове като: 1) Квалификацията lege fori в международното частно право - сп. Нотариален бюлетин, бр.3, 2007 г; 2) Процесуални норми на съвременното българско международно частно право - сп. Нотариален бюлетин, бр.1, 2009 г.; 3) Международното частно право и някои разпоредби на Част седма от ГПК в светлината на Общностните източници, СИЕЛА, 2008 г
Вашето начинание е похвално и Ви поздравявам за него! Желая успех на БГ Легис.ком !
Поздрави и успехи !
Д-р Боряна Мусева:
Асистент по международно частно право в Софийския университет.
Работи като адвокат по дела в областта на гражданското и търговското право (Член на Софийската адвокатска колегия).
Партньор за България на правна кантора Schwarz от Берлин, Германия.
10-месечен изследователски проект в Макс-Планк Институт по чуждестранно и международно частно право, Хамбург, Германия, 2005-2006.
Изследователска програма, финансирана от DAAD (Германска служба за академичен обмен), Хамбург, Германия, 2005.
Германски Bundestag и Хумболдт университет, Берлин - 6-месечна практика с акцент върху развитието на политическите системи в Германия и Европа. Четири месеца работа в бюрото на г-н Клаус Кинкел, външен министър на Германия.
Работа в българското министерство на външните работи (2001-2002) и участие в множество българо-германски форуми и срещи.
Работа като правен сътрудник към Coeler & Partner, София (1999-2000).
Академични постижения:
    * Преподавател по международно частно право в Софийския университет;
    * Изследователски институт по Европейско право, Австрия, сертификат «Основи на европейското право» и множество програми към университета в Хамбург. ;
    * Публикуване на статии в списание „IPRax”, Германия(Практика по Международно частно право), в „Съвременно право” и в „Търговско право”, България.
www.bglegis.com  горещо препоръчва книгите на  проф.Натов:
Сборник източници на МЧП - в три тома