Медиация
ЗА ИЗПИТА
Лекции медиация ВТУ 2011 гл. ас. Янка Тянкова /from Gery/
Лекции медиация ВТУ 2009
Закон за медиацията
Директива Медиация
Наредба медиация
Конспект ВТУ
ДОПЪЛНИТЕЛНО
Що е медиация
Брошура лекции ВТУ 1 част
Брошура лекции ВТУ 2 част
Брошура лекции ВТУ 3 част