Роден на 19 април 1970 г. Професионален опит като консултант по стратегическо развитие и сливания и придобивания в различни страни в централна и източна Европа. От 2006 г. е част от мениджърския екип на групата EVN България
Министър на Икономиката
Трайчо Димитров Трайкоя
Концесии на Подземни Богатства:
[Заявка за концесия]
[Заявка за продължаване на концесия]
[Списък на концесиите]
Роден е на 27 януари 1949 г. в гр. Клисура
Министър на Икономиката 2005 - 2009
Петър Владимиров Димитров