ТЕМИТЕ
Източна Европа след Сталин - Искра Баева
Цялото кралско войнство в 39 - тото НС - Тошо Пейков
Антикорупционен форум - с Дйон Байърли /стенограма/
ДОПЪЛНИТЕЛНО
Европейска Конвенция за правата на човека/eng./
Английската " МАГНА ХАРТА"/eng./
Правни конфликти - Англия - Уелс - лекция Дж.Кулиър от Кеймбридж /eng./
European Court of Human Rights
House of parliament Great Britain
* НОВО
[Системата на Трите власти]
* НОВО
[България в Европа]
Върни на основната страница:
* НОВО
[Практика - примерни договори]
* НОВО
[Основни закони]