НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
ЗА ИЗПИТА
Лекции СУ
Конспект ВТУ
Лекции ВТУ - 1 вариант
Лекции ВТУ 2 вариант
Обща част СУ избрано
Лекции Обща част УНСС / с благодарност към Вени/
Обща част Варненски СУ
Лекции Пловдивски Университет
Лекции СУ - 3 вариант
Лекции 4 вариант
Лекции вариант за ЮЗУ Благоевград
Особена част 1 вариант
Особена част 2 вариант
Особена част 3 вариант
Особена част СУ - проф.Лазар Груев
ДОПЪЛНИТЕЛНО
Наказуемост на деянието
Наказателно право - речник
Доц.Борис Велчев - Гл.Прокурор и Ръководител катедра във ВТУ
Доц.Румен Марков преподавател по наказателно право и ректор на Академията на МВР
Проф.Лазар Груев - преподавател и председател на ВКС
[ВКС]
Михаил Миков - преподавател и Министър на вътрешните работи
[МВР]
ЛИТЕРАТУРА:
Доц.Пламен Панайотов - преподавател и председател на НДСВ
[НДСВ]
Доц. Д-р Борис Велчев:
За www.bglegis.com с изключителното съдействие на:
Автор Гергина Банкова, Иван Рачев
Снимки Николай Бозаков
Борис Велчев е роден на 26 април 1962 г. в София. Завършил е английска гимназия и право в Со-
фийския университет. От 1988 до 1990 г. е съветник в отдел „Правен“ на Министерския съвет,
след това се отдава на научна и преподавателска дейност. Защитава доцентура по наказател-
но право и международно наказателно право в Софийския университет, ръководи Катедрата по
наказателноправни науки във Великотърновския университет. Член е на Консултативния съвет
по законодателството при Народното събрание, председател на Правната секция на Съюза на
учените в България (СУБ) и е член на Бюрото му. В началото на 2001 г. Георги Първанов го кани
за съветник в своя екип, а след година го прави шеф на Правния отдел на президентството.
Борис Велчев е сред малцината обявили се категорично за падането на имунитета на магист-
рати и депутати и е съавтор на президентската идея за създаването на специална агенция
за борба с корупцията, лансирана преди три години. На 19 януари 2006 г. е избран от Висшия
съдебен съвет за главен прокурор с невиждано единодушие (23 гласа „за“, един „въздържал се“ и
една недействителна бюлетина), а на 23 февруари встъпва в длъжност.
- задължителна
- допълнителна
Гл.ас. Невена Орманджиева
Родена в гр.Габрово. Завършва ВТУ, Юридически факултет, спец.Право (2001). Асистент във ВТУ (2002). Старши асистент във ВТУ (2005). Главен асистент (2008).

Четени курсове във ВТУ: Наказателно право.