ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРАВОЗАЩИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
ЗА ИЗПИТА
Лекции ВТУ
Лекции ВТУ - thanks to Lily Draganova & Miroslava Slavcheva
Лекции
Конспект
Още за...
ДОПЪЛНИТЕЛНО
Интервю - доц.Киров
Интервю - конституционна криза
GUNG/ strongly not recommend/ - from Miroslava Chervenkova
Висш съдебен съвет - thanks to Miroslava Chervenkova
Литература
доц. Пламен Киров
Пламен Киров е роден на 5 декември 1960 година в Плевен. От 2004 г. е доцент по конституционно право в СУ “Св. Климент Охридски”. Преподава и във Великотърновския университет “Св. Кирил и Методий”.
Бил е член и зам.-председател на централните избирателни комисии за различни видове избори у нас: зам.-председател на Централната избирателна комисия за избиране на народни представители през 2005 г. и член на комисията за парламентарните избори през 1997 г., зам.- председател на Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Република България през 1996 г. и 2001 г., член на Централната избирателна комисия за местни избори 1995-2003 г.
Пламен Киров е член на българската секция на Международната комисия на юристите, на Българската асоциация по конституционно право, на Българската асоциация по философия на правото, на Националната юридическа фондация, на Съюза на юристите в България.
Пламен Киров е автор на монографичното изследване “Президентът в българския конституционен модел”, както и на изследванията “Принципи на избирателната система”, “Избирателната система в търсене на съгласие”, “Политически избирателни системи” и др. Има над 20 публикации в областта на конституционното право.

От доц. Киров
Google
[АУДИО 1] [АУДИО 2] [АУДИО 3]
АУДИО ЛЕКЦИИ НА ДОЦ.КИРОВ