ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО
ЗА ИЗПИТА
Лекции ВТУ - 1 вариант
Лекции ВТУ - 2 вариант
Лекции ВТУ - thanks to Lily Draganova & Miroslava Slavcheva
Помагало - проф.Захаров
Конспект
Още за...
Юридически факти
Лекции пореден вариант
Лекции - Г.Бойчев
Лекции СУ 2007
ОТП разработки по Милкова
ОТП разработки по Милкова 2 част
Лекции от ВСУ
ДОПЪЛНИТЕЛНО
Лекции по проф.Бойчев ЮЗУ
Учебник ЮЗУ
Лекции ЮЗУ ii variant
ОТП - д-р. Георги Денков
Юридически факти - 2 версия
Правонарушение
Юридически лица
За...Цеко Торбов
За...Венелин Ганев
Бисери за ОТП - каталогизирани от гл.ас.д-р Г.Денков www.legaltheory.org
GUNS - not recomend
Guns 2 variant
Субект на правото. Правосубектност - thanks to Miroslava Chervenkova
Държава и право - автор Татяна Стефанова публикувана в www.legaltheory.org
Правоприлагане по аналогия
Литература:
Министър Даниел Вълчев като преподавател по ОТП
Гл.Ас. Петър Личев
[АУДИО 1] [АУДИО 2] [АУДИО 3]
АУДИО ЛЕКЦИИ НА ПРОФ. КОЛЕВ
[АУДИО 4] [АУДИО 5] [АУДИО 6]
Файловете се отварят с Windows Media Player
[ИЗТЕГЛИ АРХИВ СКАНИРАНИ ЛЕКЦИИ НА ПРОФ. КОЛЕВ 2 семестър]
Google
 
Ханс Келзен - Позитивно - правна теория
Проф.Тенчо Колев:
Проф.Тенчо Колев и Людмила Путина:
Salt & Pepper:

Скандал в СУ под деканата на проф.Колев*

* - публикациите са на сайтовете на
frognews.bg ,bgnet.info и trud.bg.

bglegis.com се дистанцира от всякакви мнения и коментари по темата