ОБЩО УЧЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВАТА
ЗА ИЗПИТА
Лекции ВТУ - 1 вариант
Лекции ВТУ - 2 вариант
Лекции ВТУ - thanks to Lily Draganova & Miroslava Slavcheva
Лекции СУ
Лекции - Нов Вариант
Лекции по конспект ВТУ - thanks to Lily Draganova & Miroslava Slavcheva
Конспект
Още за...
Лекции от Варненски СУ
ДОПЪЛНИТЕЛНО
Исторически записки
Жан Жак Русо - възгледи за обществото /РЕФЕРАТ/
Литература :
Учение за държавата
- Лъчезар Дачев - СВИДА 2001