Право на Европейския Съюз
ЗА ИЗПИТА
Конспект ВТУ
Лекции ВТУ от 2011
Примерни тестове ВТУ интерпретация 1
Примерни тестове ВТУ интерпретация 2
Примерни тестове ВТУ интерпретация 3
Примерни тестове ВТУ интерпретация 4
ТЕСТОВЕ 2010
Лекции ВТУ - преди дог. от Лисабон
Лекции по доц.Захариева ВТУ
Лекции ПЕС
Лекции по С.Божанов
СУ - guns
Guns - Варненски Свободен Университет
ДОПЪЛНИТЕЛНО
Европейска социална харта
Подробна история на ЕС
Новости в ЕС
Развитие на ЕС
Полезна таблица за важните събития в развитието на ЕС
Институции в ЕС - последни новости
ЕОСВ и Римските договори
Договорът за ЕС - Маастрихт /осн.моменти/
Договорът за ЕС - Маастрихт /пълен текст/
Договорите от Амстердам и Ница
Новостите в ДФЕС от Лисабон
Договорът от Лисабон - текст
Обикновена законодателна процедура
Предстоящо присъединяване на Хърватия в ЕС
Харта на основните права в ЕС
Съвет на Европа
[България и ЕС]
Доц. д-р Юлия Захариева