РЕТОРИКА
ЗА ИЗПИТА
Конспект
Още за...
План за Съдебна Реторика
Ораторско изкуство
Възникване и развитие на Ораторското изкуство
Родове и видове Ораторско изкуство
ДОПЪЛНИТЕЛНО
Престъпления по време на Комунистическия режим
Нюрнбергски процес
Хронология на процесът срещу Саддам Хюсеин
Сако и Ванцети - Процесът срещу справедливостта
Досие "Камиларя" - Цвета Трифонова
Обвинителна реч - по стенограма от Иво Здравков
Защитна реч - по стенограма от Иво Здравков
Обобщение - по стенограма от Иво Здравков
Обвинителна реч - от Даниела Иванова
Литература
Съдебни речи Петко Венедиков
Повече за РЕТОРИКА
Google
[Топ Речи на САЩ]
инфо за изпита тук ->: