СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО
ЗА ИЗПИТА
Лекции СУ проф.Ненова
Лекции Семейно и Наследствено Право ЮЗУ
Наследствено право СУ лекции 1 част
Наследствено право СУ лекции 2 част
Лекции ВТУ 2009 г.
Конспект ВТУ
Конспект - проф.Цанкова
Лекции по проф.Ненова ВТУ
Лекции от ЮЗУ - нови и пълни
Лекции Бургаски Св.Университет
Лекции - 3 вариант СУ
Семейно право СУ
Лекции 4 вариант СУ
ДОПЪЛНИТЕЛНО
Семейното право на Древен Рим
Издръжката - пространен коментар
Режим на СИО
[Семеен Кодекс]
Проф.Владимир Петров
Роден в гр.София. Завършил СУ „Св.Климент Охридски”, Юридическия факултет, спец.Право (1970). Асистент в ЮФ на СУ (1974). Старши асистент (1979). Доктор по право(1987). Главен асистент (1988). Доцент (1990). Професор по гражданско и семейно право (2002).. Доктор на юридическите науки (1998). Заместник ректор на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" (2001-2003).

Член на Консултативния съвет по законодателство при Председателя на 39 –тото Народно събрание. Заместник председател на Консултативния съвет по законодателство при Председателя на 40 – тото Народно събрание.
Член на Специализирания научен съвет по правни науки при ВАК.
Експерт в Съвета по законодателството при Върховната касационна прокуратура на Република България.

Специализация в Япония (1991 - 1992). Удостоен с "Голямата образователна награда" на Университета “Сока”, Токио, Япония (1992). Гостуващ изследовател в Колумбийския университет на Ню Йорк – Фондация за образователен обмен “Фулбрайт” (1993-1994). Специализация във Виена, Виенски държавен университет – нотариално право (1995). Специализация по американско право, Краков, Ягелонски университет, Полша (1995). Удостоен с "Наградата за най-висока почит" на Университета "Сока", Токио, Япония /2003/.


Четени курсове  - Семейно и наследствено право