ТРУДОВО ПРАВО
Проф.Кр.Средкова - преподавател и съветник на Президента
Ст.ас. д-р Миролюб Енчев Топалов
стая 307, тел. 9308 268, m.topalov@law.uni-sofia.bg

CURRICULUM VITAE

Име: Миролюб Енчев Топалов.
Дата на раждане: 07.02.1960 г. в град Шумен.
Служебен адрес: град София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, катедра „Трудово и осигурително право“.

Домашен адрес: град София, ж.к. „Студентски град“, бл. 57, вх. Б, ап. 402.
Служебен телефон: 02/943-48-06.
Домашен телефон: 02/86-92-01 (402).
GSM: 0898/36-11-07.

ОБРАЗОВАНИЕ:

1980-1984 г. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, специалност „право“.
1997 г. Научна степен „доктор по право“. Тема на дисертационния труд: „Работодателят като страна по индивидуалното трудово правоотношение“.

РАБОТА:

1986-1987 г. Стажант-съдия в Шуменския окръжен съд.
1987-1988 г. Юрисконсулт в „Търговия на едро“ - град Шумен.
1988-1989 г. Юрисконсулт в „Шуменско пиво“ - град Шумен.
1989-1993 г. Аспирант по трудово право към Института по науките за държавата и правото при БАН.
от 1994 г. Асистент по Трудово и Осигурително право при Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
от 1996 г. Старши асистент в същия факултет.
от 1996 г. Главен асистент по Трудово и Осигурително право във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

ЕЗИЦИ:

Немски, Английски, Руски

ПУБЛИКАЦИИ:

Топалов, М. 1996 а. Въпроси на властта на работодателя. Съвременно право, 1: 76-81.
Топалов, М. 1996 в. Същност на работодателската правоспособност. Правна мисъл, 2: 101-111.
Топалов, М. 1996 с. Търговското дружество като работодател. Търговско право, 5-6: 54-62.
Топалов, М. 1997. Работодателят като страна по индивидуалното трудово правоотношение. Издателство за правна литература „Сиби“, София, 212 стр.
Топалов, М. 1998 Гражданските организации като работодател, в:Правото на гражданския сектор в България, авторски колектив, С., стр-123-131
Из dnevnik.bg 27 май 2009
Агенти на бившия репресивен апарат по времето на комунизма сред прокурорите и военните следователи са били най-малко 63 души. Това сочи доклада на Комисията по досиетата, ръководена от Евтим Костадинов, обявен днес. Комисията е проверила общо 1947 държавни обвинители и военни следователи.
Сред обявените агенти е последният главен прокурор при Живков  - Васил Мръчков (1987-1989). Той е бил секретен сътрудник на Първо главно управление на ДС (разузнаването) в периода 1973-1980 г. и е действал под псевдонима "Юриста". Проф. Мръчков оглавяваше Съвета по законодателство в 39-то Народно събрание. През 2004 г. той  беше предложен за награждаване с най-високия орден "Стара планина" от президента Георги Първанов. Това предизвика  бурно недоволство от ДПС и десните в парламента заради провеждания по времето на Мръчков  т. нар. "възродителен процес". В резултат на това президентът го удостои с по-ниския орден "Св. св. Кирил и Методий".
Проф.Васил Мръчков
* Снимка trud.bg
[ТЕМА 1] [TEMA 2]
ЗАПИСИ НА ЛЕКЦИИ ПО АС.ТОПАЛОВ