[Официален сайт] [Кариера]
Булбанк - лидер в България
Булбанк е лидер на банковия пазар по размер на нетна печалба и собствен капитал. От 2001 година насам Булбанк активно навлиза в сектора на индивидуалното и семейното банкиране. Банката непрекъснато разширява своите позиции на кредитния пазар в страната като запазва високото качество на активите си.

Булбанк е създадена през 1964 година като Българска външнотърговска банка, 100% собственост на държавата и основен капитал 40 милиона лева. Предмет на дейност на Банката са международните търговски разплащания и финанси на държавата. През 1994 година Общото събрание на акционерите променя името от Българска външнотърговска банка на Булбанк. Интересен факт е, че още от създаването си, БВБ е известна сред чуждестранните си партньори като Булбанк заради своя телеграфен и телекс-адрес.

Приватизацията на Булбанк приключва на 2 октомври 2000 година с прехвърляне на акциите на Банката към UniCredito Italiano SpA и Allianz AG, които придобиват съответно 93% и 5% от основния капитал. Веднага след приватизацията на Булбанк започва и процесът на промяна на организационната структура и бизнес-модела на Банката, ориентиран към клиентите, повишаване качеството на обслужване и въвеждане на нови продукти.