ПРЕДСЕДАТЕЛ
ГЕОРГИ КОЛЕВ 

Роден: 23.10.1966 г.
Образование: Висш институт на МВР - 1991 година.

Професионален път:

от 1993 г. Стажант-съдия в Софийския градски съд
1993 - 1994 г. Следовател в Националната следствена служба (НСлС)
1994 - 1996 г. Младши прокурор в Софийската районна прокуратура
1998 - 2000 г. Заместник районен прокурор в Софийската районна прокуратура
2000 - 2004 г. Съдия в Софийския градски съд
2004 - 2009 г. Заместник-председател на Софийския градски съд
2009 - 2010 г. Председател на Софийския градски съд
от 2010 г. Председател на Върховния административен съд


Тълкувателни Решения, Определения, Постановления
[Тълкувателни решения по години]
[Доклади за дейността ]