ПРЕДСЕДАТЕЛ
Проф.Лазар Груев
Решения на ВКС по дела с изключителна значимост и интерес
[Решения със значим обществен интерес]
[Тълкувателни решения на ВКС]
Лазар Георгиев Груев е роден на 29 март 1956 г. в гр. София.

Завършил е право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” през 1981 г. От 1983 г. и в момента е преподавател по наказателно право в същия факултет.

От 1986 г. до 1990 г. е прокурор в Софийската районна прокуратура.

От 2003 г. е професор по наказателно право в СУ „Св. Климент Охридски”. Бил е член на Консултативния съвет по законодателство към 39-то Народно събрание и в Правния съвет на президента.

От 2003 г. до 2007 г. е съдия в Конституционния съд. На 9 ноември 2007 г. е избран от Висшия съдебен съвет за председател на Върховния касационен съд и е назначен с указ на президента на 12 ноември.

Специализирал е в университетите в Хамбург, Саарбрюкен и Лайпциг. Бил е стипендиант на Фондация „Александър фон Хумболдт”, както и в Института по чуждестранно и международно наказателно право „Макс Планк” във Фрайбург, Германия.

На 19.03.2010 г. е избран за член на борда на Мрежата на председателите на върховни съдилища на страните-членки на Европейския съюз.

Автор е на 4 монографии, множество статии и студии в областта на наказателното право.

Владее немски и руски език.