ВЕЩНО ПРАВО
ЗА ИЗПИТА
Лекции Вещно Право СУ
Лекции Вещно право ВТУ
Лекции доц.Велинов 2008
Тест от ЮЗУ
Вещно право - проф.Боянов ЮЗУ
Подготовка за теста ЮЗУ
Лекции Пловдивски университет
Лекции ii variant
Конспект СУ
Конспект ВТУ
ДОПЪЛНИТЕЛНО
Вещното право - накратко
Закон за собствеността
Правилник за прилагане на закона за собствеността
Закон за управление на етажната собственост
Закон за собствеността на земеделски земи
Закон за общинската собственост
Закон за държавната собственост
Закон за кадастъра и имотния регистър
Проф.Александър Джеров
Проф.Владимир Петров
инфо за изпита тук ->:
Доц. Иван Велинов
Роден в с. Лисец, общ. Кюстендил.

Завършва СУ „Св.Климент Охридски”, Юридическия факултет, спец. Право (1956). Съдия в Златоград (1957-1960).

От 1960 г до 1990 г.  работи в Юридическия факултет на Софийския университет - асистент, старщши асистент, главен асистент и доцент. Завежда катедрата по гражданскоправни науки.
Специализира в Берлин и Лайпциг.

Старши съветник в Съвета по законодателство към Държавния съвет (1971-1973), началник на отдел "Правен" на Министерския съвет (1973-1975). Заместник министър на правосъдието (1975-1976). Първи заместник министър на правосъдието (1975-1981). Председател на Върховния съд на НРБ (1981-1990). Народен представител, председател на Съюза на юристите в България, главен редактор на сп.„ Социалистическо право” от 1978 г.
Носител на орден "НРБ", І степен.

Четени курсове: Вещно право