Защита правата на човека
ЗА ИЗПИТА
Лекции СУ
Лекзии ЗПЧ - ii variant
Лекции - доц.Чанкова ЮЗУ
Теории за Човешките права - ЮЗУ доц.Чанкова
ДОПЪЛНИТЕЛНО