[Официален сайт] [Интернет банкиране] [Тарифа] [Кариера]
Основни акционери на Алианц Банк България:

Алианц България Холдинг

ЗПАД Алианц България
ЗАД Енергия