Банково право
ЗА ИЗПИТА
Конспект ВТУ 2012
Лекции ВТУ 2011
Конспект ВТУ 2011
Лекции - по конспект СУ
Лекции - ii variant
Лекции - iii variant
Банково Право - пълни лекции
Лекции СУ 2010
Лекции УНСС /С благодарност към Вени/
ДОПЪЛНИТЕЛНО
Извадки от законите
Международни финансови институции
Наредба 26 за финасовите къщи
Сборник наредби на БНБ
Указание на БНБ за отчитане на големите експозиции
Валутен закон
Закон за необслужваните кредити
Закон за паричните преводи
Закон за банковата несъстоятелност
Закон за гарантиране на влоговете в банките
Закон за БНБ
Закон за кредитните институции