КРИМИНОЛОГИЯ
ЗА ИЗПИТА
Криминология лекции ВТУ доц.Е.Стоянов
Криминология проф.Б.Станков
Лекции ii variant
Криминология - развити теми
Конспект ВТУ доц.Емил Стоянов 2009 задоччно
Конспект ВТУ
Още за...
ДОПЪЛНИТЕЛНО
Организирана престъпност - Курсова работа СУ
Престъпност - реферат ЮЗУ
Guns 1 part ЮЗУ
Guns 2 part ЮЗУ
Научноизледователски институт по криминалистика и криминология към МВР
Трудове на НИКК I том
Трудове на НИКК II том
инфо за изпита тук ->:
Доц. д-р Емил Стоянов 
Завършва НВУ “В. Левски” В. Търново (1983г.),  СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, спец.Право (1992). Доцент.

Област на основните научни интереси: Криминология. Наказателно право. Международно наказателно право.

Четени курсове във ВТУ : Международно наказателно право, Криминология