КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО
ЗА ИЗПИТА
Лекции ВТУ - Благодарение на Мирослава Славчева
Лекции Конституционно Право СУ
Лекции - from legal theory
Записки по проф.Начева
Лекции КП - i variant VTU
Лекции ВТУ - ii variant
Въпроси по Конституционализъм
Конспект
Още за...
Кратки записки - подсказки СУ
Записки по проф.Стефка Наумова
ДОПЪЛНИТЕЛНО
История на конституциите
Конституционни основи на местното управление - КР
Търновската Конституция 1879
Конституция на САШ от 1787
Особености в конституцията на Германия
Илчо Димитров - Князът, конституцията и народа
[Конституционен съд - състав и решения]
ЛИТЕРАТУРА:
Доц.Пламен Киров
[Още за него...]
Проф. д-р Снежана Начева
Март 2008 г. в-к Капитал:
Снежана Начева е назначена за съдия в Конституционния съд на България с указ на президента Георги Първанов. Тя завършва право в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Има специализации в университети в Лодз, Краков, Варшава, Москва, Монпелие, Париж. През 2004 г. й е присъдено научно звание "професор". Проф. Начева е автор на 75 научни публикации по проблемите на конституционното право. От 2001 г. е член на Консултативния съвет по законодателството при Народното събрание.
25 Август 2006 в-к Стандарт:
Дългогодишен юрист и професор по конституционно право. Това е Снежана Начева - шефката на Централната избирателна комисия. Човек с изострено чувство за справедливост. Професията и постоянният й досег с различни характери са оформили суровия й нрав на боец. Начева не иска да се злоупотребява с името й. Най-много се притеснява от това, че поемайки поста на председател на ЦИК, по някакъв начин може да се стигне до конфликти между нея и бившите й студенти. Не би позволила на някакъв злободневен проблем да внесе и най-малката сянка на неразбирателство между нея и учениците й. Когато й предложили поста, Начева не се притеснила да коментира предложението с думите: "Колеги, рискувате с мен, аз съм безкомпромисна!"
Снежана споделя, че е била доста огорчена от караниците за организацията на комисията.
Процесът за нея е бил мъчителен. Обвиненията на Иван Костов относно "безчестния начин", по който бил съставен екипът, са притеснили Снежана. Целта й е не да въвежда модерни подходи в избирателната комисия, а по-скоро ЦИК да започне да действа като спретната администрация, чиято единствена грижа да бъде стриктното приложение на законите. Шефката на комисията е разгледала из основи цялата документация от първите, вторите и третите президентски избори. Дамата говори за прилагането на закона като за изпълнение на партитура, с нежност и финес. За нея шефското място е мястото на диригента. Но Начева отлично знае, че всеки дирижиращ има своя подход. Затова тя разчита на ансамбъла. "Аз не съм най-важната в тази композиция, аз съм първа, но между равни", казва Снежана за своето отношение към екипа си.
Проф. д-р Стефан Стойчев
Проф.Стойчев /в ляво/ получава награда от Ректора на Академията на МВР
Пред в-к Дневник 15 януари 2002
Могат ли да се отменят решенията на Висшия съдебен съвет от 1991 година досега?

- Е, това не може да стане. Това означава пълен хаос, пълна разруха на съдебната система.

Това означава незаконност на всички назначения и на всички актове?

- Да, и затворниците трябва да бъдат освободени. Това според мен са крайни виждания и мисля, че разрешение ще се намери като Върховният административен съд постави въпроса пред Конституционния съд. Конституционният съд ще се произнесе, а неговите решения действат само занапред и не могат да имат обратна сила. Аз не казвам, че така ще стане, но това е едно евентуално решение. Съгласете се, че не може всички назначения на съдии, прокурори и следователи да се отменят и всички техни актове - също. Ами заплатите, които са взимали, също биха били незаконни. Според мен това не би могло и не трябва да стане.

Възможно ли е заради двама-трима нелегитимни членове да се отмени избор, извършен от колективен орган, какъвто е Висшият съдебен съвет?

- Първо трябва да се докаже, че тези членове са нелегитимни. Да речем, че съдът реши, че са нелегитимни. Как ще се разбере дали тези хора са гласували за председателите на съдилищата и за главния прокурор. Доколкото знам, гласуването е тайно. Но не може да се докаже и обратното - че гласовете им не са подадени за тези кандидатури.

Затова трябва да се приеме решение, което да действа само занапред. Зависи и от отношението на управляващите към проблема.
Пред в-к Дневник 23 април 2001
Проф. Стефан Стойчев е ръководител на катедра "Конституционно право" в СУ
Не е ли странно, че прокурорът не намери недостатъци в устава на НД "Симеон ІІ", а съдът намери?
- Така е, но съдът е суверен да преценява. Не бих могъл да коментирам преди да се запозная с мотивите, но мисля, че беше редно да го регистрират. Царят получи популярност и не е редно да бъде елиминиран по този начин.
Дали съдът не направи услуга на някого?
- Вероятно е така.
Допускате ли колегите ви да недогледат документите?
- Те са грамотни юристи, не мисля, че са допуснали грешки. Въпросът е решен по целесъобразност. Даже и да е имало пропуски, би трябвало да се даде възможност на Симеон да участва в изборите

.
Ако имаше пропуски, съдът не трябваше ли да остави молбата без движение?
- Разбира се.
По странен начин бе приложен ГПК, не намирате ли?
- Така е. Аз по убеждение съм твърд републиканец, но смятам, че тук нещата се разглеждат от гледна точка на нечии интереси.
[Тривластовата система на РБ]
[1-10] [11-20] [21-30] [31-38]
Сканирани записки по проф.Начева - *.zip формат
[1 part] [2 part] [3 part] [4 part]
Нормативна база към 2009 г.:
Интересни мнения от нашия ФОРУМ:
[CV проф.Стефка Наумова]
Гл.ас. Христо Орманджиев 
Роден в гр.Елхово. Завършва ВТУ, Юридически факултет, спец.Право (1999).
Омбудсман на община Велико Търново (2002-2003).

Преподавател в Юридическия факултет на ВТУ от 2004 г.Асистент в ЮФ при ВТУ (2004). Главен асистент (2010).

Четени курсове във ВТУ: Конституционно право на Република България, Защита на правата на човека.