Полезни връзки и приятелски сайтове
Върни на основната страница:
[Портал ЕВРОПА]
Пълна информация за Обединена Европа, нейните структури и принципи .Наши приятели!
[Сайтът на доц.Кр.Таков]
Отличен, полезен сайт за студенти и настоящи юристи, съдържащ академични публикации на гл.ас.д-р.К.Таков.
[www.Obiavi.bg -  БГ сайтът за обяви]
Достъп до информация и бази данни през интернет, безплатни обяви, дискусионни клубове, използване на система за пазаруване в интернет, електронна и мобилна търговия.
Наши приятели!
[Списание Правен свят]

На страниците на "Правен свят" може да намерите задълбочени журналистически разследвания, информация за новости в законодателството и проблеми в прилагането на нормативната база, представяне на утвърдени и млади юристи, специализирани правни текстове, както и мода, технологии, спорт и други.
Издател е "Асоциация за хармонизация на правото".
Наши приятели!
„Сиби” е издателство за правна литература, основано през 1990 г. Името „Сиби” се наложи на специализирания книжен пазар с професионализъм в реализацията на издания на авторитетни български юристи, с поредицата „Джобни издания” на нормативни актове и отпечатването на юридическа периодика. Разпространителската мрежа на издателството включва собствени книжарници в София и страната, интернет магазин и партньорства с големи дистрибуторски вериги.
Наши приятели!