ПОЛИТОЛОГИЯ
ЗА ИЗПИТА
Лекции ВТУ - thanks to Lily Draganova & Miroslava Slavcheva
Лекции ВТУ
Лекции 1 версия
Лекции 2 версия
Лекции 3 вариант СУ
Конспект ВТУ
Още за...
Лекции проф.Миланов ЮЗУ
Пълни лекции ЮЗУ
ДОПЪЛНИТЕЛНО
Въпроси и Отговори
New Europe Global Puzzle /eng./
Бентъм - Либерализъм
Политически идеологии
Политически PR
Власт - thanks to Miroslava Chervenkova
Политиците
Реферат - от Петя Панова
Допълнителна Литература:
Основна книга: