[Официален сайт] [Кариера] [Интернет банкиране]
ПроКредит Банк е ориентирана към развитие и предлага пълна гама от услуги. Ние предоставяме на нашите клиенти отлично обслужване и голямо разнообразие от продукти.

В кредитирането се концентрираме върху малкия и средния бизнес, тъй като сме уверени, че предприятията от такъв мащаб създават най-голям брой работни места и имат жизненоважен принос за икономиките, в които оперират.

За разлика от другите банки, ПроКредит Банк не развива приоритетно потребителски кредити. Вместо това, ние се концентрираме върху отговорното банкиране и изграждането на спестовна култура сред нашите клиенти.Нашите акционери очакват адекватна възвръщаемост на инвестициите, като краткосрочното максимизиране на печалбата не е приоритет. Ние инвестираме усилено в обучението на нашите служители с цел да създадем приятна и ефективна работна атмосфера и да осигурим възможно най-дружелюбното и компетентно обслужване за нашите клиенти.