Теория на международните отношения
ЗА ИЗПИТА
Теория на международните отношения - проф.Георги Стефанов
Лекции ТМО ВТУ - thanks to Nelly Nikolova
Лекции ТМО - ВТУ
Междунарони договори - като източник на правото
Закон за международния търговски арбитраж
Закон за международните договори на България
Още за...
Конспект ВТУ - гл.ас.Рабохчийска
ДОПЪЛНИТЕЛНО
Международни различия при водене на преговори
Интервю с доц.Видин
ЛИТЕРАТУРА
Проф.Георги Стефанов
доц.БЛАГОЙ ВИДИН:
проф. д-р Георги Стефанов, възпитаник на Юридически факултет на СУ “Кл. Охридски” – гр. София. Преподавател във ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, в СА “Д. Ценов” – гр. Свищов, и декан на Юридически факултет на РУ “Ангел Кънчев – гр. Русе. Специалист по търговско и кооперативно право. Специализирал в САЩ, Полша, Белгия и Русия.
инфо за изпита тук ->: