Юридическа техника
ЗА ИЗПИТА
Конспект 1 част ВТУ
Конспект 2 част ВТУ
Конспект 3 част ВТУ
Конспект СУ
ДОПЪЛНИТЕЛНО
Отменения Указ 883 от 1974 г.
Рецензия на Учебника на проф.Милкова от ас.Г.Денков
Информация за дисциплината във ВТУ
Примерни реферати
Презумции и фикции в правото
Юридически акт - личен реферат /разрешавам ползване :-)
*
* По въпросите с отметка в конспекта за ВТУ - задочно обучение може да се изготви реферат.