Камерун
BG LEGIS
BG LEGIS
BG LEGIS
Столица  Яунде

Конституция
  Приета на
20 Май 1972 одобрена с референдум, в сила от 2 Юни 1972; преправена през Януари 1996
ВРЪЗКИ
Камерун: Територията на страната е населявана от хора още от неолита, най-продължително - от пигмейски племена.Португалски моряци достигат брега през 1472. Те установяват наличие на много едри скариди и раци и наричат района Rio dos Camaroes (на португалски: Реката на едрите скариди), откъдето произлиза наименованието Камерун.Германската империя обявява през 1884 района за колонияи започва тотално покоряване на страната, налагайки използване на робски труд. След поражението на метрополията през 1919 страната е разделена на Френски Камерун (Cameroun) и Британски Камерун (Cameroons). След 5-годишна партизанска война на 1 януари 1960 Френски Камерун получава независимост, а на 1 октомври 1961 се присъединява Британски Камерун, образувайки Федерална република Камерун.През 1966 първият президент Ахмаду Ахиджо (Ahmadou Ahidjo) оставя само своя управляващ Национален съюз на Камерун, като забранява останалите политически партии. Федералното устройство на държавата е заменено през 1972 с единно, а тя се преименува на Обединена република Камерун. Ахиджо води политика на "планов либерализъм", като съсредоточава усилията върху развитието на пазарното земеделие и добива на нефт, което дава възможност за общ икономически и обществен подем.Наследникът му (1982) Пол Бия (Paul Biya) започвяа управлението си с демократични реформи, но опит за преврат го връща към твърдия стил на неговия предшественик. В средата на 1980-те следват иконимическа криза, суша, срив на световните цени на нефта, корупция, лошо управление. Страната призовава за международна помощ, орязва правителствените разходи, приватизира индустрията.С връщането към многопартийната система през декември 1990 се усилва натискът на англофоните за по-голяма автономия дори с искания за създаване и пълно отделяне на Република Амбазония
Камерун е република. Изпълнителната власт принадлежи на президента и министър-председателя, а законодателната власт - на Националното събрание. Президентът се избира за срок от 7 години, а парламентът - за 5. Столица на Камерун е град Яунде.
Камерун има една от най-успешните икономики в Африка. Селскостопанското производство е развито, а петролната индустрия расте постоянно. Основни селскостопански култури, които отглежда местното население, са: нефт, какао (Камерун е един от най-големите износители), кафе, банани, памук и естествен каучук. Износът на нефт представлява около 29% от общия износ на Африка.Брутният му вътрешен продукт (4 793 Mds de FCFA au total et par habitant: 250 000 FCFA) представлява половината от този на Икономическата общност на държавите от Централна Африка, което му отрежда важно място на регионално ниво.От 1965 до 1985 Камерун претърпява продължително развитие. Икономическата ситуация след това бързо се срива до девалвацията на франка през 1994. След десетилетие на рецесия, характеризиращо се със силен спад в брутния вътрешен продукт (-30% между 1985 и 1993) и срив от 40% в потреблението на човек от населението, започва икономически растеж от 1994 г.Към 1995 активното население се разделя както следва: 80 % в първичния сектор (добив), 13% във вторичния (преработка) и само 7% в третичния сектор (услуги).Около 75% от градската работна ръка работи в сивия сектор - при недеклариран труд и слаби доходи; 6 от 10 домакинства печелят поне част от дохода си в сивия сектор. Това значение на сивия сектор нараства все повече след икономическата криза и опитва по такъв начи да премахне частично проблема с безработицата - 20% от населението към 1995, 30% към 2003.
Corruption measures the share of senior managers who ranked corruption as a major or very severe constraint.; Lack confidence that courts uphold property rights is the share of senior managers who do not agree with the statement: I am confident that the judicial system will enforce my contractual and property rights in business disputes.; Courts measure the share of senior managers who ranked courts and dispute resolution systems as a major or very severe constraint.; Crime measures the share of senior managers who ranked crime, theft, and disorder as a major or very severe constraint.; Data for 2003. Number of prisoners held. Different reporting practices mean that that statistics, whilst broadly correct, are not exact. For example, the U.S. Bureau of Justice Statistics reporst that a further 110,284 juveniles were held in custodial institutions at October 2000 and a further 1,912 in 'jails in Indian country' at 30.6.2001.; Data for 2003. Number of prisoners held per 100,000 population.; The percentage of the prison population that is being held pre-trial / on remand. Data for 2003.; The percentage of the offical prison capacity filled. This is obtained by comparing the number of prisoners in a nation to the offical capacity of the nation's prison system. Data for 2003.; Number of unpaid parking fines incurred in Britain in 1991 by diplomats protected by diplomatic immunity. According to Mr Lennox-Boyd, Forty alleged serious offences by persons entitled to diplomatic immunity were drawn to the attention of the Foreign and Commonwealth Office in 1991. "Serious offences" are defined in accordance with the Report to the Foreign Affairs Committee "The Abuse of Diplomatic Immunities and Privileges"--1985--as offences falling into a category which would in certain circumstances attract a maximum penalty of six months or more imprisonment. The majority involved drinking and driving, and shoplifting. Seven diplomats were withdrawn from their posts in Britain in 1991 following alleged offences, as against six in the previous year.
Криминална Обстановка:
Яунде
Премиер министър Ефраим Инони
Президент Пол Бия