Роден е на 13 юли 1970 г.
Доктор по международни  търговски и
финансови отношения от Мичиганския университет.

От 1995г. работи за Световната банка
Един от 100–те най-цитирани икономисти в света.
Директор на научен център в Харвард.
Министър на Финансите
Симеон Денчев Дянков
Министерство на финансите
BG LEGIS
Роден е на 21 февруари 1960 г.
Доцент доктор по икономика


Министър на Финансите 2005 - 2009:
Пламен Василев Орешарски
*Exclusive*
[Имотна Декларация]
[Икономически перспективи]
[Икономическа стабилност ]
Презентации на Министър  Орешарски:
[Подай сигнал за корупция]
Директор на НАП  - Красимир Стефанов: