Дата на раждане: 28 юни 1957 г.
Място на раждане: с. Сирищник, Пернишка област
Националност: Българин
Семейно положение: Женен, с двама синове

    * Образование и квалификация: През 1975 година завършва математическата гимназия в Перник.
    * През 1981 година се дипломира в Историческия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски".

      Квалификация и научна кариера:
    * През 1981 г. постъпва на работа в Института по история на БКП като научен сътрудник.
    * През 1988 г. защитава докторска дисертация по история на тема: "Димитър Благоев и българският национален проблем 1879-1917 г."
    * От 1989 година е старши научен сътрудник в същия институт. Научните му интереси са свързани с българския национален въпрос и ранния период на българската социалдемокрация.
    * През 1992 - 1996 г. е директор на Центъра за исторически и политологически изследвания към ВС на БСП.

    * Политическа кариера: Член е на Българската социалистическа партия от 1981 до 2001 г.
    * В ръководството й влиза на 40-ия конгрес през декември 1991 – годината, в която БСП преживява първата си загуба в демократични избори. Като член на Изпълнителното бюро на Висшия съвет в този период Георги Първанов отговаря непосредствено за развитието на идейната дискусия и процеса на подготовка на нови програмни документи, отразили впоследствие сложната трансформация на една партия с противоречива 100-годишна история и легитимирането й като органична част от европейската и световната демократична левица.
    * На 41-ия конгрес на БСП през 1994 г. Георги Първанов е избран за заместник-председател на ВС на БСП.
    * Оглавява партията две години по-късно - през 1996, отново в условия на политическа криза, когато след неуспешно управление БСП е пред драматична загуба на изпълнителната власт. Свиканият в тази обстановка през декември 1996 г. Четиридесет и втори извънреден конгрес избира Георги Първанов за председател на БСП. В това си качество два месеца по-късно той се ангажира с трудното решение за отказ от властта и предсрочни избори, които да успокоят социалното напрежение и да открият пътя за национално съгласие и преодоляване на кризата. Като лидер на опозиционната вече БСП успява да обедини българската левица, създава "Нова левица" и твърдо я ориентира към европейските социалдемократически ценности.
    * На 43-ия (1998 г.) и на 44-ия конгрес на БСП (2000 г.) Георги Първанов е преизбран за председател на ВС на БСП.
    * От 1994 до 2001 година е народен представител в 37-ото, З8-ото и 39-ото Народно събрание.
    * От 1997 до 2001 г. е председател последователно на Парламентарната група на Демократичната левица и на Парламентарната група на Коалиция за България в Народното събрание.
    * През ноември 2001 г. е избран за президент на Република България, встъпва в длъжност на 22 януари 2002 г. Като държавен глава работи активно за европейската и евроатлантическата перспектива на България, за нейното достойно място в Европа и света. Във вътрешнополитически план има амбицията да открои социалната чувствителност на институцията, да утвърди езика на политическия диалог, да обедини партиите и институциите около стратегическите цели на страната.
    * През 2006 г. е преизбран за втори мандат за президент на Република България.

      Научни постижения:
    * Доктор хонорис кауза на Прешовския университет, на Бакинския университет и на Ереванския държавен университет
    * Носител на Големия златен медал на университета „Томаш Гарик Масарик" в Бърно.

      Публикации:
    * Автор на няколко монографии и книги, на десетки научни статии. Сред тях са: "От Бузлуджа до театър 'Корона'. Един опит за нов прочит на страници от социалдемократическия период на БСП" (1995 г.), "Българската социалдемокрация и македонският въпрос в края на XIX век до 1918 г."(1997 г.) и др;
    * През 2001 г. излиза неговата книга "Преди и след Десети"
Президент НА РБ
Георги Първанов
Демократично избрани Президенти:
Желю  Желев
Петър Стоянов
Вицепрезидент - Ангел Марин:
Виж историята...
Виж историята...