[Официален сайт] [Интернет банкиране]

Ситибанк
България
бул. Мария Луиза № 2
ЦУМ Бизнес център, ет. 5
тел. (359 2) 9175 100
факс (359 2) 9819 914

[CITI Group]

Ситибанк в България – 103-та страна от глобалното присъствие на банката

В глобален мащаб търговската марка на Ситибанк винаги е била асоциирана с нововъведения, високо развити технологии и индивидуални решения. Като част от силната световна мрежа на Ситибанк и подкрепян от българските служители, клонът в София предлага тези постижения на своите клиенти в България.

С помощта на своя професионален местен екип и подкрепата на редица глобални експерти по отделните банкови продукти и икономически сектори, Ситибанк България предлага консултации и съдействие “на място” на филиали на международни компании, местни компании и чужди инвеститори, които се нуждаят от услугите на една международна банка.

Ние осигуряваме висококачествени финансови услуги и продукти, за да помогнем на нашите клиенти да постигнат своите амбиции и да гледат уверено напред в бъдещето.

За Ситибанк, Н.А. - клон София

Ситибанк, Н.А. - клон София, част от Ситигруп, предлага висококачествени продукти и услуги на международни компании, големи местни компании, публичния сектор и не-правителствени организации. Ситибанк, Н.А. - клон София е корпоративен и инвестиционен клон на банката. Предлаганите продукти включват: дългови продукти, структурирано корпоративно финансиране, проектно финансиране, държавни ценни книжа, управление на парични потоци и търговски операции, управление на активи, консултантски услуги при сливане и придобиване. Допълнителна информация може да бъде намерена на адрес