[Официален сайт] [Кариера] [Интернет банкиране]
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД е създадена на 13 декември 1989 г. като акционерно дружество. Централният й офис се намира в гр. София, бул. "Тодор Александров"№ 81-83. Банката е универсална, с пълен лиценз за вътрешни и международни операции.
Приоритет за Банката са корпоративните клиенти, както малките и средни предприятия ( МСП). Финансовата институция има традиции в работата с тях и възможност да им предложи продуктите, необходими за развитие на техния бизнес.

Банката е оценена от международната рейтингова агенция Мудис - В1/NP (положителна перспектива) за дългосрочни и краткосрочни валутни банкови депозити, В1/NP (положителна перспектива) за дългосрочни и краткосрочни левови банкови депозити, и Е+ (положителна перспектива) за банкова финансова стабилност.

На територията на страната, банката има 32 клона и 40 офиса в 60 населени места.Call center
Информация за всички продукти и услуги, които банката предлага.
Тел.: 0800 12 422 (без увеличение на телефонната услуга)
Call centre ще бъде отворен за Вашите въпроси от понеделник до петък от 8.30 до 17.00 часа
Централно управление
Адрес: 1303, София, бул.Тодор Александров” 81-83
Адрес за кореспонденция : 1000 София, п.к 256
Телефон:02/81 20 234, 81 20 111
Факс: 02/81 20 222, 920 42 01
Телекс: 23 319
Е-mail : iabank@iabank.bg
BIC code : IABGBGSF