[Официален сайт] [Кариера] [Интернет банкиране]
За контакти:
ING Банк клон София
Телефон:(+359 2) 917 6400

e-поща:
ing.infobg@ingbank.com
ING Банк клон София има за цел да предоставя посредством разнообразни канали за дистрибуция богата гама финансови услуги на своите клиенти - търговски дружества и институции.
В България ING установява своето присъствие през 1994 г. с откриването на клон на ING Банк в София. През 1998 г. е открит офисът на Банката в гр. Варна. От създаването си досега софийският клон на ING Банк е успял да привлече устойчива база от корпоративни и институционални клиенти.
Неколкократно банката е определяна за най-добра чуждестранна банка в България от списанията "Euromoney" и "Business Central Europe".

Банка Пиреос България и ING сключиха споразумение за партньорство на българския пазар

Банка Пиреос България предоставя банкови услуги и продукти на индивидуалните клиенти на ING Банк клон София. Банката предлага пенсионните и животозастрахователни продукти на ING. ING Банк продължава да предлага пълната гама продукти и услуги на своите корпоративни клиенти, а компаниите на ING в България – животозастрахователните и пенсионноосигурителните си продукти.

В края на 2006 ING и Банка Пиреос България обявиха подписването на споразумение за партньорство между двете институции в областта на финансовите и застрахователни услуги за физически лица.
По силата на споразумението, индивидуалните клиенти на ING Банк се обслужват от Банка Пиреос България. От своя страна, Банка Пиреос предлага в своята клонова мрежа животозастрахователните и пенсионноосигурителни продукти на ING.

Комбинирайки дългогодишния опит и ноу-хау на Банка Пиреос в банкирането на дребно с достиженията на ING в областта на пенсионното осигуряване и животозастраховането, партньорството увеличават максимално предимствата за клиентите на двете финансови институции.
Заедно, партньорите могат да отговорят на променящите се потребности на своите клиенти; да им предложат както по-богата гама от продукти и услуги, така и удобството и гъвкавостта да използват широката клонова мрежа на Банка Пиреос България.

ING и финансова група Пиреос имат успешно стратегическо партньорство в Гърция от 2002 г. под формата на смесено дружество (joint venture) в областта на банковото застраховане и управление на активи.
Споразумението между Банка Пиреос България и ING не се отразява на дейността на ING Wholesale Banking, която продължва да предлага пълната гама корпоративни и инвестиционни продукти и услуги на своите клиенти в България.
За Индивидуални клиенти
[ING Group]