Кимон Георгиев
BG Legis
BG Legis Story - Кимон Георгиев Стоянов
Най-после се издава личният архив на Кимон Георгиев, името и делото на който са свързани с редица важни и драматични събития в най-новата история на България - войни и преврати, възторзи и погроми, униние, но и воля за утвърждаване на здрава и неделима българска държава.
Този архив документира факти.
А е аксиоматично, че фактите са критерий за истината. Още веднъж ще кажа, че стремежът към достоверната истина доведе до публикуването на личния архив на живелия и починал доблестен български офицер и изявен държавен деец Кимон Георгиев. Кой ли беше казал, че Отечеството се създава и съхранява от духа на живите, но и от праха на своите мъртви.
Гиньо Ганев

"Три държавни преврата, или Кимон Георгиев и неговото време" е една уникална книга. Авторът й, проф. д-р Недю Недев, е събрал огромно изворово богатство, включително и личния архив на един от най-способните ни политици, обработен и съхранен от Гиньо Ганев. Творбата съдържа безценна сбирка от документи, които разкриват непознати моменти от живота на два пъти министър-председателя на България, участвал в три държавни преврата и трасирал с присъствие целия ХХ век. Кимон Георгиев сътрудничи и противоборства с изтъкнати лидери на нацията като цар Борис III, Александър Цанков, Андрей Ляпчев, Атанас Буров. От полковник в царската армия от фронтовата линия на Първата световна война, където остава с едно око, той стига до Мирната конференция в Париж през 1946 г., на която защитава националните въжделения. Сплотил съзвездия от имена, Кимон Георгиев създава модерния кръг "Звено" и става признат изразител на военни и елитарни среди. Държавните преврати от 9 юни 1923 г., 19 май 1934 г. и 9 септември 1944 г. определят в голяма степен историческия път на България. Централна роля в тези преходи играе и Кимон Георгиев. Без да е адепт на военната власт и на личните режими, той възглавява армията или части от нея за преодоляване на кризите. През 50-те години политикът възглавява електрификацията на България. Неговото име е свързано c обекти като Баташкия водносилов път, каскада "Белмекен", язовирите "Искър", "Студен кладенец". Неговият подпис като министър създава атомната енергетика. Биографията му е релефна, тя надмогва пропастите на ХХ век. Преломната еволюция в живота на изтъкнатия ни политик няма аналог в националната история. Тя напомня за големите силуети от миналото - Талейран, Валтер Ратенау. По документалност, реализъм и драматичност книгата е събитие в българската историография.