[Официален сайт] [Интернет банкиране]
За банката
Корпоративна търговска банка АД е създадена през 1994 г. Към края на септември 2007 г. капиталът възлиза на 152 015 хил. лв., което я нарежда на 9-то място по пазарен дял на база активи (с 2.95%) от общо 32 банки в България.
Водещи принципи в работата на банката са качественото обслужване, социалната отговорност и създаване на добавена стойност за клиентите, акционерите, служителите и обществото.
Банката е насочена към предоставянето на професионални нестандартизирани банкови услуги с висока добавена стойност. Нейно отличително предимство е индивидуалния подход към клиентите и осигуряването на комплексно банково обслужване.
С малки изключения Корпоративна търговска банка не работи със структурирани продукти, а предлага на своите клиенти изключително индивидуални услуги, в съответствие с техните конкретни нужди и профил. Банката работи предимно с корпоративни клиенти, осигурява индивидуален подход към всеки клиент, прозрачност във взаимоотношенията, предлагане не на проста сума от банкови услуги, а цялостни финансови решения.
Контакти
Централно управление
ул. „Граф Игнатиев” 10 София 1000, България Тел. 02/ 980 93 62 Факс 02/ 980 89 48 SWIFT: KORPBGSF Telex: 23593, 24044
corpbank@corpbank.bg
Операции с клиенти
Тел. 02/ 9375 620 02/ 9375 633 02/ 9375 638