Парламентарното прегласуване на президентското вето – реалният ефект /бр.7 2008/
Таксите за вписванията - жестоки и... незаконни /бр. 9 2008/
Видеонаблюдението по българското законодателство /бр.9 2008/
Договорът за строителство на бъдещ имот – колкото специфичен, толкова и спорен /бр.10 2008/
Законодателство’2008 /бр.1 2009/
Административна принуда – понятие и видове /бр.1 2009/
Подлежи ли на обжалване определениетона съда по чл.23, ал.3 от ГПК?
Болничният лист – новият„господар на наказателния процес“
www.legalworld.bg
&
Търсете последния брой на любимото списание:
Четиво за юристи
* Всички статии са предоставени на www.bglegis.com от списание Правен свят.
Авторите на публикациите се съдържат във всяка публикация.
Публикуваме ги изключително с образователна цел!
*