[Официален сайт] [Кариера] [Интернет банкиране]
Контакти
Централно управление: БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД  София 1000, бул. "Витоша" 3 Tел. 02/ 980 56 54 факс 02/ 987 48 98, 981 85 79 BIC: PIRBBGSF   При необходимост от повече информация, възникнали въпроси и коментари относно продукти и услуги на Банка Пиреос България АД, консултирайте се с нас на адрес:
customerservice@piraeusbank.bg
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ

Банка Пиреос България е универсална банка, специализирана в корпоративно банкиране, банкиране на дребно, финансови услуги за малки и средни предприятия, капиталови пазари, инвестиционно банкиране и лизинг. Банката има дъщерни компании и в други финансови сектори, сред които брокерство на недвижими имоти, проектно финансиране, асет мениджмънт и частно банкиране.

ИСТОРИЯ

Банка Пиреос стъпва на българския пазар през 1993 г. и за своето 15 годишно присъствие в страната печели репутация на динамична, иновативна, гъвкава и стабилна финансова институция с дългогодишен международен опит, експертно ноу-хау и широка гама от висококачествени продукти и услуги.

В началото на 2005 г., в изпълнение на стратегията си за разрастване в Югоизточна Европа и Източно средиземноморските пазари, финансова група Пиреос подписва договор за закупуването на Евробанк, като юридическото сливане между двете банкови институции приключва през март 2006 г. Обединявайки опитът на финансова група Пиреос и предприемчивостта на Евробанк, Банка Пиреос България се превърна в една от десетте най-влиятелни и динамично развиващи се банки в страната.

В момента Банка Пиреос България разполага с клонова мрежа от 80 клона и притежава активи за над 1.8 милиард евро.

През декември 2006 г. Банка Пиреос България подписа споразумение за стратегическо партньорство с ING Bank България в областта на финансовите, застрахователни и пенсионни услуги за физически лица, като през 2007 година приключва и прехвърлянето на ритейл портфейла на ING Bank България към Банка Пиреос България.

ДЪЩЕРНИ ФИРМИ

Булфина обслужва интересите на Банка Пиреос в областта на недвижимите имоти.
През март 2005 г. започват дейността си Пиреос Лизинг България и Пиреос Авто-лизинг България. Към края на 2007 г. дружествата са финансирали сделки на стойност 104 млн. евро.
През юни 2006 г. е основано и дружеството Пиреос Застрахователен Брокер - "Piraeus Insurance Brokerage". През 2007г. се подписа договор за изкупуването на лизинговото дружество Dirent, сега преименувано на Пиреос Бест Лизинг (Piraeus Best Leasing).

НАГРАДИ

Награда "Финансов продукт на годината" за 2005, 2006 и 2007г от Международното финансово изложениe "Банки, Инвестиции, Пари" в категориите потребителско кредитиране, депозитни продукти и влогонабиране и картови продукти и услуги.

Първа награда в категория "Най-добра печатна реклама" от Годишните награди на Българската асоциация по маркетинг за 2005 г.

Престижното отличие на вестник "Банкер" "Банкер на годината 2006", присъдено на г-н Атанасиос Куцопулос, главен изпълнителен директор на Банка Пиреос България за "успешната интеграция на Банка Пиреос с Евробанк и разширяването на пазарните позиции на банката".

Награда от Национален конкурс "Бранд Мениджър на годината" на Българската асоциация по маркетинг за най-успешно представен международен бранд на българския пазар за 2006 г.
[Riraeus GR]