[Официален сайт] [Кариера] [Интернет банкиране]
Пощенска банка (с юридическо име "Юробанк И Еф Джи България" АД) е водеща универсална банка в България. Чрез широката си мрежа от над 260 локации ние предлагаме услуги с най-високо качество на нашите клиенти:
Физически лица
Предприемачи
Малки и средни предприятия
Големи корпоративни и институционални клиенти
Пощенска банка предлага пълен набор от банкови услуги:
Различни видове сметки и депозити
Потребителски кредити - бързи кредити и други
Ипотечни кредити
Специални продукти за финансиране на малки предприятия и предприемачи
Корпоративни кредити
Взаимни фондове
Инвестиции и управление на паричните потоци
Операции с чуждестранна валута
Кредитни и дебитни карти
Банкови гаранции и акредитиви
Търговия с ценни книжа
Трансфери чрез системата на Western Union
Факторинг и форфетиране
Заповядайте в най-удобния за Вас клон на нашата банка всеки делничен ден от 8.30 до 17 часа.

Контакти
Отдел "Корпоративни комуникации":
contact @postbank.bg
Петър Грудов
Телефон: (+359 2) 8166 178
Електронна поща:
PGrudov'@postbank.bg
Мануела Дюлгерова
Телефон: (+359 2) 8166 101
Електронна поща:
MDyulgerova@postbank.bg


[EFG Group site]
[EFG Leasing site]