Публичните банки изостават въпреки капиталовата инжекция от 240 млн. лв.
От: Мариян Йорданов
mpy@start.bg
Ч
етирите публични банки (без СИБанк) отчитат 40,2% среден ръст на печалбата до общо 45,4 млн. лв. на годишна база за първото тримесечие на 2008 г. спрямо съпоставимия период на 2007 г. Включвайки и СИБанк, ръстът се стопява до 17,3%. СИБанк вече е обявила желанието си да не е публично дружество и е предприела съответните стъпки.
Ръстът в печалбата на банковата система като цяло е 50,21% до 359 млн. лв. за първото тримесечие на 2008 г., показват данни на БНБ. Ръстът в печалбата на банките с български капитали е 54% до 44,8 млн. лв.
През последните 12 месеца четирите публични банки - ПИБ, КТБ, ЦКБ и БАКБ, привлякоха чрез увеличение на капитала 240 млн. лв., което е близо 50% от капитала им към 31 март 2007 г., когато той е бил 503,4 млн. лв. Въпреки мощната капиталова инжекция публичните банки реализират по-нисък ръст на печалбата от средния за банковата система.
Банките с чуждестранно участие също са увеличавали капитала си през последната година и са получавали улеснено финансиране чрез компаниите майки, но е факт, че без капиталовата инжекция публичните банки не биха имали този ръст на печалбата. През май 2007 г. ПИБ и КТБ привлякоха съответно 107 и 58,5 млн. лв. чрез IPO, а в края на 2007 г. ЦКБ привлече 74,8 млн. лв. чрез увеличение на капитала.
Публичните банки (без СИБанк) отчитат 35,7% ръст на активите, докато средният за банковата система е 33,6%, а този за банките с български собственици е 40,25%. Лекият превес на публичните банки над средното за системата отново може да се отдаде на капиталовата инжекция.
Анализът на резултатите на банковата система в последната година показва, че публичните банки се нуждаят от капиталовия пазар, за да бъдат конкурентоспособни. В последните няколко месеца акциите, листвани на БФБ-София, поевтиняха и няколко увеличения на капитал не бяха изпълнени, а други бяха отложени.
„Възможно е да има още едно увеличение на капитала на ЦКБ“, сподели Александър Керезов, член на Управителния съвет на Химимпорт АД на среща с инвеститори в края на февруари.
На въпроса „Предвижда ли се ново увеличение срещу парични вноски?“ Цветан Василев, председател на Надзорния съвет на Корпоративна търговска банка отговори в интервю за Investor.bg : „Зависи от динамиката на развитие на активите на банката. В проспекта не е предвидено на база на нормален годишен ръст на активите на банката от 35% до 40%, който е съобразен с печалбата, която трябва да акумулираме, както и с общия ръст на банковата система. В този случай банката няма да има нужда от допълнителен капитал. Ако обаче ръстът ни изненада, както досега ни е изненадвал, и е по-висок от нашите очаквания, тогава може би ще се наложи увеличение на капитала.“
Като цяло в банковата система с най-голям ръст на активите на годишна база е Алфа банк клон София, която отчита ръст от 143,3% до 1,65 млрд. лв. активи, но реализира 302 хил. лв. загуба за първото тримесечие на 2008 г.
С най-голяма печалба е Уникредит Булбанк (79,6 млн. лв. само за първото тримесечие на 2008 г.) Банка ДСК реализира 58,3 млн. лв. печалба, а ОББ - 52,5 млн. лв. печалба.

Общо за банковата система (изменение първо тримесечие на 2008 г. спрямо първо тримесечие на 2007 г., в хил. лв.)*