[Официален сайт] [Кариера] [Интернет банкиране]
Информационен център 0800 18 888 -eдинен безплатен номер за цялата страна. За абонати на аналогови централи, стойността на обаждането е на цената на един градски разговор, без значение продължителността на разговора и населеното място. Работно време: всеки делничен ден от 8:00 до 19:00 часа, Събота от 9:30 до 14:00 часа.
[SG group site]
За Банката:
2005  

От четвърти октомври, името на банката става Сосиете Женерал Експресбанк.
2004
Продължаващото разрастване на нашата гама от продукти и услуги:
Заем за стоителство, кредит Мост, кредит Кеш Експресо, МСП кредит SG Partner, за инвестиционно финансиране, международни дебитни карти VISA Electron и Maestro, система за периодични плащания, чрез постоянен превод инкасо, вкщючваща автоматичен превод по спестовна сметка, DECLIC.
Въвеждане на точковата система Transact PPI за жилищно кредитиране
Стартиране на въвеждането на новата информационна система Делта / Тракия с цел да се оптимизират работните процедури и IT структурата, а също така да се осигури по-голяма гъвкавост и ефикасност на банковата дейност.
SG Експресбанк, спечели престижната награда "Western Union TOP Country Teams"
Основаване на лизингово дружество SOGELEASE-Bulgaria
Отваряне на 32 нови точки на продажба
2003
Разширяване на гамата от продукти и услуги: депозит SG Прогрес, Застраховка Комфорт, SG Партньор,информационен център за телефонни консултации.
Внедряване на Транзакт – скоринг система.
Договаряне и участие в представянето на кредит за 345 млн. Евро в полза на енергийна компания Марица Изток (първата сделка за синдикирано финансиране на проект в страната) и участие на Societe Generale във финансиране на проекта за водноелектрическа централа Цанков камък.
Откриване на 7 нови точки на продажба.
2002
SG Експресбанк е удостоена с престижната награда “Качество” на Societe Generale Group. Тя е избрана между 25 други дъщерни дружества.
Банката пуска нови продукти за граждани и корпоратини клиенти - кредит Ремонт Експрес, SG Темпо Капитал и корпоративни бизнес карти.
Финансиране от SG и SG Експресбанк на ремонта на хидроцентралите Кричим и Орфей на стойност 15 млн. Евро.
Откриват се нови 8 точки на продажба.
Сосиете Женерал Експресбанк е наградена с наградата “Банка на годината” на вестник “Банкерь” в категорията “доверие на клиента”.
2000 - 2001
SG Експресбанк започва прилагането на своята нова стратегия. Банката,
със своята политика на развитие, насочена към гражданите - без да
забравя корпоративните клиенти - регистрира съществен растеж
през 2000 г., изразяващ се в рязко увеличаване на печалбата и силно нарастване на депозитната база.

Преди всичко SG Експресбанк набляга на значителното разрастване на гамата от продукти.
Банката успешно пуска в продажба своята национална дебитна карта
през Октомври 2000 г., потребителския кредит "Експресо" - през Февруари 2001 г., последван от жилищния кредит през Август 2001 г.

Ноември 1999
Приватизационният процес на банката е завършен, Societe Generale Group придобива 97,95% акции в Експресбанк. SG Експресбанк е създадена в края на 1999.
1996 - 1997
Банката не е пряко засегната от ликвидната криза, на която е подложена по-голяма част от този сектор.
1993 - 1999
Експресбанк се превръща в един от главните участници в корпоративното банкиране на българския пазар.
Юли 1993
Новата структура, получила пълен лиценз, започва дейността си като универсална банка. Банковата консолидационна компания притежава 93% от капитала на Експресбанк АД.
Началото на 1993
Създаване на Експресбанк АД Варна в резултат на сливане на Транспортна банка и 12 по-малки търговски банки.
[SG Asset Funds]
[So Ge Lease]